Wie zit op je (persoonlijkheids)bus

Eerst en vooral gaan we aan de slag met wie nu juist op je bus zit, wie met de bus mag rijden en wie naar de kofferbak verbannen werd. We maken als het ware een persoonlijkheidskaart. Deze persoonlijkheidskaart kan je altijd nog verder aanvullen gaande dit werkboek.
Wees ook waakzaam dat je je primaire stukken een milde naam geeft, ook al heb je er misschien de laatste tijd veel last van omdat ze zo vaak met je bus rijden.

 

Oefening  1 :      Primaire stukken

Vul onderstaand rooster aan. Bovenaan jouw naam.
Noteer rechts al jouw  eigenschappen en welke eigenschappen anderen jou toebedelen.
Zowel jouw positieve als negatieve eigenschappen.
Zo ontdek je wie op je bus zit maar ook zullen dit de stukken zijn die vaak aan bod komen, dus vaak met je bus rijden.
Dit noemen we de primaire stukken.

 

Oefening 2 : Verstoten stukken

Verstoten stukken noteer je rechts. Verstoten stukken zijn stukken die niet (meer) aanbod komen op je bus. Die, laat ons zeggen, verbannen zijn naar de kofferbak of die maar héél weinig met de bus mogen rijden.
Noteer rechts ook wat voor mensen je ergeren, maar ook eigenschappen (stukken) waar je naar verlangt (zo zou ik meer willen zijn maar je bezit deze eigenschappen “niet” of te weinig).

Er zijn nog héél wat andere manieren om te weten te komen wie op jouw bus zit:

  • In een discussie of ruzie (wat je in de andere ergert, is bij jou verstoten) met je partner, kind, collega, baas, …
  • Wat voor persoon zou je willen zijn? (verstoten stukken)
  • Waarin erger je je aan jezelf? Primaire stukken
  • Welke eigenschappen vind je mooi aan jezelf? Primaire stukken

Tegenover elk primair stuk staat een verstoten stuk: wanneer je een “Ambitieus stuk hebt, zal daartegenover een stuk staan die absoluut geen ambitie heeft, we noemen hem bvb het stuk die “Tevreden” is.

Vul dus gerust naast je lijst van primaire stukken, de tegenovergestelden aan. Want die zitten dus in je kofferbak. Wees wel waakzaam! Waakzaam op negatieve benamingen.  De benaming van het verstoten stuk mag geen negatieve lading hebben. Want je zal ontdekken dat deze verstoten stukken jou ook iets te bieden hebben. Wees dus mild, ook in je benamingen. Als je de benaming van verstoten stukken een negatieve lading heeft, dan heeft jouw primair stuk de naam bedacht! Overloop even je verstoten stukken. Mocht je negatief klinkende namen ontdekken, vervang deze door een neutrale naar (bvb.  luierik vs ontspanner)

 

 

Naam:
Primaire stukken Verstoten stukken

Het was misschien niet zo makkelijk om het rooster in te vullen en misschien moest je hulplijnen inschakelen om sommige stukken te ontdekken. Wat helemaal niet erg is. Wel zouden er nu toch wel een heel aantal stukken moeten opstaan. Is je rooster niet vol? Niet erg. Gaande dit werkboek zal je ongetwijfeld kunnen aanvullen.
Telkens je een stuk ontdekt, vul je het rooster aan en vul je ook onmiddellijk de tegenpool in (of het dan primair of verstoten is).

Later in dit werkboek komen we terug op het rooster.

 

Verder naar “Ergernissen”